Stadion Ontwikkeling Cambuur

In 2013 werd Wyckerveste benaderd door Cambuur en de gemeente Leeuwarden om te bekijken of Wyckerveste een nieuw commercieel stadion, met omliggende leisure- en retail ontwikkelingen, voor SC Cambuur kon ontwikkelen. Hierop volgde een intensief traject waarbij een geschikte locatie werd gevonden als ook de gronden door Wyckerveste werden verworven.

De totale ontwikkeling van maar liefst 100.000 m2 werd in ruim 7 jaar door Wyckerveste ontwikkeld, waarna de complete bestemmingsplanprocedure op succesvolle wijze doorlopen werd en de omgevingsvergunning werd gereed gemaakt.

In 2021 werd de totale ontwikkeling verkocht aan Van Wijnen, die de ontwikkeling gaat realiseren. De verwachte oplevering is eind 2023.

Locatie
Cambuurplein, 8921 RG Leeuwarden
BVO
100.000 m2
Aanbod
Commercieel voetbalstadion / Leisure / Retail / Restaurant